VOOR IEDEREEN

waar heeft u hulp bij nodig?

(Beschermings-) Bewindvoering met of zonder schulden

Veel mensen komen in de situatie dat het niet (meer) lukt om hun eigen geldzaken goed te beheren. Hierdoor ontstaan een heleboel problemen, die opgelost, maar ook voorkomen, kunnen worden.

Een betrouwbare oplossing hiervoor is het laten aanstellen van een bewindvoerder. Op die manier wordt de verantwoordelijkheid voor de persoonlijke geldzaken overgedragen aan een specialist. ALTADOMO biedt onafhankelijke beschermingsbewindvoering en hanteert geen wachtlijst.

Onderbewindstelling wordt vaak geassocieerd met mensen die te maken hebben met (problematische) schulden. Maar ook voor mensen zonder schulden is het een goede manier om problemen te voorkomen en hun eigendom veilig te stellen. En de rechtbank die de bewindvoerder aanstelt voert ook jaarlijks controle uit op de werkzaamheden, een betrouwbare oplossing dus! 

Menno Hooghuis, de bewindvoerder van ALTADOMO, heeft veel ervaring in het begeleiden van mensen naar schuldhulpverlening en ze op termijn weer zelfredzaam maken. Want bewindvoering hoeft niet voor altijd te zijn, als alles weer op de rit is dan kan de beschermingsmaatregel opgeheven worden. Hierbij wordt actief samen gewerkt met andere hulpverleners rondom de hulpbehoevende. De begeleiding kan dus tijdelijk zijn of juist duurzaam, als iemand structureel hulp nodig heeft, bijvoorbeeld door lichamelijke of geestelijke beperkingen.

ALTADOMO voert het beheer over de onder bewind gestelde goederen (geld, loon, pensioen, uitkeringen, vorderingen, schulden, huis, sieraden en andere bezittingen). En daarnaast gaat de zorg verder dan alleen het beheer van financiën en vermogen. Samen met de cliënt kijken we naar persoonlijke wensen en gaan we proberen die uit te laten komen, het vergroten van de kwaliteit van leven is daarbij het streven! Om deze reden is persoonlijk contact en het thuis bezoeken van cliënten ook heel belangrijk.

Samen wordt er een maandbudget opgesteld op basis van uw inkomsten en uitgaven. Ook wordt er gespaard voor geplande en ongeplande uitgaven. De cliënt mag daarin zelf zijn of haar wensen aangeven. Elke maand wordt er een overzicht van de inkomsten en uitgaven gemaakt en het is ook mogelijk om mee te kijken in het systeem van ALTADOMO. Daarmee wordt alles wat er gebeurt zo transparant mogelijk gemaakt. En als er tussentijds bijzonderheden of problemen zijn kan er altijd contact opgenomen worden met ALTADOMO, we zoeken dan samen naar de beste oplossing.

Aan bewindvoering zijn kosten verbonden, de vergoeding wordt jaarlijks vastgesteld door de overheid. De hoogte van de standaardvergoeding is afhankelijk van de situatie en kan variëren vanaf € 103,75 ex. BTW per maand (tarieven 2022), een volledig overzicht kunt u vinden op de website van De Rechtspraak. Mensen met een laag inkomen kunnen Bijzondere Bijstand ontvangen voor de kosten van bewindvoering, ALTADOMO zal dit uiteraard helemaal regelen.

ALTADOMO helpt met het invullen van de formulieren van de onderbewindstelling. In een persoonlijk gesprek bij de hulpbehoevende thuis wordt alles doorgesproken. Daarbij kunnen familieleden of mantelzorgers ook aanwezig zijn. Er worden dan afspraken gemaakt die specifiek voor de situatie van toepassing zijn, ook kunnen dan dus persoonlijke wensen aangegeven worden. Neem dus snel  Contact  op voor het maken van een afspraak, ALTADOMO staat voor u klaar!