VOOR IEDEREEN

waar heeft u hulp bij nodig?

Lezingen & Trainingen

komt u op de voorste rij zitten?

Menno Hooghuis, bewindvoerder bij ALTADOMO, heeft jaren ervaring met verschillende soorten vrijwilligerswerk in 's-Hertogenbosch, o.a. bij Stichting Divers, De Voedselbank en Humanitas (Thuisadministratie). Deze ervaring wil hij graag delen met anderen die zich willen inzetten voor hun medemens.

ALTADOMO biedt lezingen en trainingen aan voor financiële zorgverleners, zowel professionals als vrijwilligers of mantelzorgers. Hierbij kunt u denken aan het leren opstellen van een Plan van Aanpak, Budgetteren, Checken van voorzieningen, Wegwijs in overheidszaken, etc.

Daarnaast worden er regelmatig (openbare) lezingen gegeven met achtergrondinformatie over bewindvoering; deze zijn bedoeld voor medewerkers van bijv. zorginstellingen of sociaal-maatschappelijke organisaties. Daarin worden o.a. de wetsteksten toegelicht en wat er van een (goede) bewindvoerder verwacht mag worden. Op de Facebook pagina van ALTADOMO wordt aangegeven wanneer en waar de volgende informatiebijeenkomst plaats vindt. Uiteraard kunt u contact opnemen voor het afspreken van een lezing in uw eigen organisatie.

Bent u actief op het gebied van ondersteuning bij administratie van hulpbehoevende mensen en wilt u meer weten over de verschillende zaken waarbij u anderen kunt ondersteunen? Neem vrijblijvend  Contact  op, ALTADOMO voorziet graag in een training op maat voor u of uw organisatie